people_02

นาย สุทธิศรี มณีรัตนโศภิต

จบการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขามนุษยศาสตร์ เอกสื่อสารมวลชน

 

 

ผลงานทางด้านนักกีฬา

นักกีฬาชุดซีเกมส์ปี 2009  เหรียญทองแดงประเภททีมชาย ประเทศ สปป ลาว

เหรียญทอง และนักกีฬายอดเยี่ยม ปี 2010  Korea Open พุมเซ่ชายเดี่ยว

 

 

ผลงานทางด้านผู้ฝึกสอน

เหรียญทองแดง เดี่ยวหญิง World Poomsae ครั้งที่6 ประเทศ รัสเซีย

เหรียญทอง เยาวชนทีมชาย ชิงแชมป์เอเชีย 2012 ประเทศเวียดนาม

เหรียญเงิน เยาวชนทีมหญิง ชิงแชมป์เอเชีย 2012 ประเทศเวียดนาม

เหรียญทองแดง เยาวชนคู่ผสม ชิงแชมป์เอเชีย 2012 ประเทศเวียดนาม

 

ปี 2556

เหรียญทอง เยาวชนคู่ผสม 8th World Poomsae ประเทศอินโดนีเซีย

เหรียญทอง เยาวชนทีมชาย 8th World Poomsae ประเทศอินโดนีเซีย

เหรียญทองแดง เยาวชนทีมหญิง 8th World Poomsae ประเทศอินโดนีเซีย

เหรียญทองแดง ประชาชนทีมหญิง 8th World Poomsae ประเทศอินโดนีเซีย

เหรียญทองแดง เยาวชนชาย 8th World Poomsae ประเทศอินโดนีเซีย

เหรียญทองแดง เยาวชนหญิง 8th World Poomsae ประเทศอินโดนีเซีย

เหรียญทองแดง ประชาชนคุ่ผสม 8th World Poomsae ประเทศอินโดนีเซีย

2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ประเทศสหภาพเมียนมาร์

 

ปี 2557

2 เหรียญทองแดง ชิงแชมป์เอเชีย ประเทศอุซเบกิสถาน

 

ปี 2558

เหรียญเงิน ประเภททีมหญิง ซีเกมส์ครั้งที่ 28 ประเทศสิงคโปร์

เหรียญทองแดง ประเภทคู่ผสม ซีเกมส์ครั้งที่ 28 ประเทศสิงคโปร์

4 เหรียญทอง จากพุมเซ่และพุมเซ่ฟรีสไตล์ ชิงแชมป์เยาวชนเอเชีย ประเทศไต้หวัน

3 เหรียญเงิน จากพุมเซ่และพุมเซ่ฟรีสไตล์ ชิงแชมป์เยาวชนเอเชีย ประเทศไต้หวัน

4 เหรียญทองแดง จากพุมเซ่ ชิงแชมป์เยาวชนเอเชีย ประเทศไต้หวัน

ประเภท :

พุมเซ่