news_icon

ประกาศคัดเลือกนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่ เพื่อสมทบตัวนักกีฬาเตรียมความพร้อม ในรายการแข่งขัน Asian indoor and martial arts games 2017

วันที่ 22 มิถุนายน 2017 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak

ประกาศ 

 

*** แจ้งแก้ไข Email เป็น  chaiphanurak@hotmail.com   หรือ  tkdthailand@yahoo.com