news_icon

รายชื่อนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่ และฟรีสไตล์พุมเซ่ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมฝึกซ้อม

วันที่ 06 มีนาคม 2018 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak

ประกาศรายชื่อ

 

หมายเหตุ

   - ขอให้นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น มารายงานตัวและฝึกซ้อมในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561  เวลา 18.00 น. ณ ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย  โดยขอให้แต่งกายด้วยชุดเทควันโด