news_icon

ประกาศรายชื่อนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่ และฟรีสไตล์พุมเซ่ รุ่นยุวชนและเยาวชน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อม

วันที่ 15 มีนาคม 2018 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak