news_icon

โครงการฝึกอบรมกีฬาเทควันโดเพื่อความเป็นเลิศ ผู้ตัดสินกีฬาเทควันโดระดับชาติ 5 ภาค Class 3

วันที่ 11 เมษายน 2018 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak

โครงการ

ใบสมัคร

การสมัคร แต่ละภาครับไม่เกิน 40 คน

-  ภาค 1   จ.ชลบุรี          ติดต่อได้ที่  คุณวิษณุ  พันพรหม     โทร 081-8394643  

-  ภาค 2   จ.นครนายก     ติดต่อได้ที่  คุณชนัตถา ธนฤกษ์ชัย  โทร 085-3399992  

-  ภาค 3   จ.ขอนแก่น      ติดต่อได้ที่  คุณปรัชญา เผ่าพันธุ์    โทร 087-7717877 

-  ภาค 4   จ.ตรัง            ติดต่อได้ที่  คุณปฏิวัติ  ทองสลับ     โทร 081-6939295

-  ภาค 5   จ.เชียงใหม่      ติดต่อได้ที่  คุณขนิษฐา ชุมเพ็ญ     โทร 081-6713487