news_icon

ประกาศเรียกตัวนักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้ ในรุ่นเยาวชนร่วมเก็บตัวฝึกซ้อม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2018 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak

ประกาศ

หมายเหตุ

- เฉพาะนักกีฬารุ่นเยาวชน (15-17ปี) เท่านั้น