news_icon

สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ร่วมกับสหพันธ์เทควันโดโลก จะเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพของ ดร.ณัฐ อินทรปาณ

วันที่ 08 สิงหาคม 2018 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak

    ตามที่ สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ร่วมกับสหพันธ์เทควันโดโลก จะเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพของ ดร.ณัฐ อินทรปาณ ในวันจันทร์ที่13 สิงหาคม 2561 ณ ศาลา9 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เวลา 19.00 น. 

    ในการนี้จึงใคร่ขอเรียนเชิญสโสรสมาชิก สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพโดยพร้อมเพรียงกัน