news_icon

ระเบียบและข้อบังคับ การแข่งขัน GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 รุ่นประชาชนทั่วไป ประเภท เคียวรูกิ และ พุมเซ่

วันที่ 04 กันยายน 2018 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak

ระเบียบการแข่งขัน

สมัครแข่งขัน

 

หมายเหตุ

ให้สมัครแข่งขันแบบ Online   

    ในวันและเวลาที่กำหนด  พร้อมชำระเงิน โดยสามารถสมัคร Online  ตั้งแต่วันนี้- 11 ตุลาคม 2561  ที่เว็บไซต์ http://ghbank2561.gmacscore.com/เมื่อสมัครแข่งในเว็บไซต์ เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้อมแนบสำเนาการโอนเงินค่าสมัครแข่งมาที่ สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย  อาคารอเนกประสงค์ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด  ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 โทร. 02-3691518 แฟกซ์ 02 – 3193869 (ส่งเอกสารวันสุดท้ายวันที่ 11 ตุลาคม 2561) หากเลยเวลาที่กำหนดทางสมาคมฯ จะไม่รับเอกสารโดยเด็ดขาด