news_icon

เปิดรับสมัครการขอทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาประจำปี 2562

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2018 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak

รายละเอียดการขอรับทุน 

 

หมายเหตุ 

- หมดเขตส่งรายละเอียดวันที่ 15 ธันวาคม 2561

- ขอรายละเอียดเพิ่มเติม คุณ จอย 090-440-0796