news_icon

ระเบียบและข้อบังคับ การแข่งขันกีฬา GH Bank เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ประเภทต่อสู้

วันที่ 01 มีนาคม 2019 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak

ระเบียบการแข่งขัน

สมัครระบบ TKS

สมัครระบบ GMS

 

**หมายเหตุ**

- สามารถเลือกสมัคร ได้ 1 ช่องทางเท่านั้น

- ปิดรับสมัคร และ ส่งเอกสารวันสุดท้ายวันที่ 22 มีนาคม 2562

- หากทีมใดมีนักกีฬาที่แข่งขันรุ่นอายุและรุ่นน้ำหนักเดียวกัน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ให้แยกทีมย่อยมาด้วย หากไม่แยกทีมย่อยมาทางฝ่ายจัดการแข่งขันจะเป็นผู้ใส่ทีมย่อยให้โดยจะเรียงจากผู้ที่สมัครก่อนตามลำดับ