news_icon

แจ้งรายชื่อCOACH และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและรุ่นน้ำหนัก

วันที่ 28 สิงหาคม 2019 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak

แบบฟอร์ม 

 

หมายเหตุ

- กรอกข้อมูลเสร็จแล้วส่งไปที่ E-mail : tksstaff2017@gmail.com

- Coach ต้องกรอก หมายเลข coach license ( CTKD ) หากไม่กรอกมาจะไม่ลดค่าทำบัตร Coach ให้

- ให้แต่ละทีมสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬา   ตามจำนวนนักกีฬาที่สมัครได้ในตอนแรกเท่านั้น ทั้งนี้ให้ทำการแก้ไขภายในวันที่ 2 กันยายน 2562 เท่านั้น