news_icon

เปิดรับสมัคร การแข่งขัน Thailand International Taekwondo Championships 2019 เพิ่มเติม

วันที่ 13 กันยายน 2019 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak

รับสมัครเพิ่มเติม

 

หมายเหตุ 

- ระบบเปิด วันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา  09.00 น. - มีผู้สมัครเต็ม 800 คน

- สามารถเพิ่มชื่อ แก้ไขรุ่นได้ ขณะระบบเปิด

- หากทีมใดสมัครเพิ่มให้ส่งเอกสารให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 16 กันยายน 2562

- หลังจากระบบปิดแล้วไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดต่างๆได้