news_icon

แจ้งกำหนดการชั่งน้ำหนักสำหรับนักกีฬาที่ติดสอบ

วันที่ 15 กันยายน 2019 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak

  -  นักกีฬาที่ติดสอบที่มีกำหนดการชั่งน้ำหนักในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 และวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 อนุโลมให้มาชั่งน้ำหนักในตอนเช้าของวันที่แข่งขันได้ เวลา 06.30-07.30 น. ทั้งนี้ขอให้ทีมที่มีนักกีฬาติดสอบดังกล่าวแจ้งรายชื่อ อายุ รุ่นน้ำหนัก มาที่ E-mail info@tkd.or.th ภายในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น.

 
-  ระบบรับสมัครปิด วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น