news_icon

ระเบียบและข้อบังคับ การแข่งขัน GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ประเภท พุมเซ่

วันที่ 24 กันยายน 2019 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak

ระเบียบการแข่งขัน

หมายเหตุ 

- สมัครแข่งขันผ่าน ระบบ  GMS เท่านั้น วันนี้ - 14 ตุลาคม 2562

- นักกีฬา 1 คนสามารถลงได้ไม่เกิน 3 Event

- นักกีฬาที่ไม่สังกัดโดจังสามารถแข่งขันได้

- นักกีฬาต่างโดจังสามารถสมัครแข่งร่วมกันได้(คู่ผสม,ทีม,ทีมผสม) แต่ไม่นับคะแนนรวม

- เจ้าหน้าที่ทีม(ผู้ฝึกสอน , ผู้จัดการทีม)ก็ต้องสมัครผ่านระบบ GMS

- หากมีปัญหาในการสมัครแข่งขัน รบกวนติดต่อสมาคม 02-369-1518 

สมัครแข่งขัน

วิธีการสมัคร คู่/ทีม

กำหนดการแข่งขัน

 

 

การขึ้นทะเบียนโดจัง

การสมัครสมาชิก GMS