news_icon

แจ้งกำหนดการแข่งขันและแก้ไขระเบียบการ รายการ NOW26

วันที่ 08 ธันวาคม 2014 โพสต์โดย Admin Taekwondothai

1.ขยายวันรับสมัครไปจนถึง วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557

2.ให้นักกีฬาที่ทำการแข่งขันประเภทต่อสู้เดี่ยวประเภทเยาวชน และประชาชนทั้งชายและหญิง สามารถลงทำการแข่งขันในประเภทต่อสู้ทีมได้อนุญาตให้

3.นักกีฬาสามารถทำการชั่งน้ำหนักได้ในวันที่รุ่นนั้นมีการแข่งขันในภาคเช้าได้คือเวลา 06.00-08.00 น.เท่านั้น

4.ประเภทต่อสู้เดี่ยวรุ่นใดที่มีนักกีฬาไม่ครบ 4 คน จะไม่มีการมอบทุนการศึกษา จะมอบเฉพาะเหรียญรางวัลเท่านั้น

5.ประเภททีมต่อสู้ทั้งชาย หญิง ให้นักกีฬาจัดหาอุปกรณ์เกราะธรรมดามาเอง ถ้ามีนักกีฬาไม่ถึง 4 ทีม จะไม่มีการมอบทุนการศึกษาให้ จะมอบเฉพาะเหรียญรางวัลเท่านั้น

 

 

กำหนดการแข่งขัน

Thailand Taekwondo Now26 Championships 2014

ในระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2557

ณ ไอส์แลนด์ฮอล ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2557

เวลา 13.00 – 15.00 น.              ประชุมผู้จัดการทีม (ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ )

เวลา 15.00 – 17.00 น.              ชั่งน้ำหนักนักกีฬาประเภทเคียวรูกิ ในรุ่น

                                             ยุวชนชายอายุไม่เกิน 11ปี จำนวน 5 รุ่น

                                             รุ่นประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุ ชาย 5รุ่น หญิง 5รุ่น

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2557

เวลา 06.00 – 08.00 น.                      ชั่งน้ำหนักนักกีฬาที่ยังไม่ได้ชั่งในวันที่ 18 ธันวาคม 2557

เวลา 08.30 – 09.00 น.                      นักกีฬาที่ผ่านการชั่งน้ำหนักรายงานตัว

เวลา  09.00-12.00 น.                        แข่งขันในภาคเช้า

เวลา 12.00  -13.00 น.                       พิธีเปิดการแข่งขัน

เวลา 13.00 – 19.00 น.                      แข่งขันในภาคบ่าย

เวลา 15.00 – 17.00 น.                      ชั่งน้ำหนักนักกีฬาในรุ่น

                                                     ยุวชนหญิงอายุไม่เกิน 11ปี จำนวน 5 รุ่น

                                                     เยาชนชายอายุ 12-14 ปี ชาย จำนวน 5 รุ่น

                                                     เยาวชนหญิงอายุ 15-17 ปี หญิง จำนวน 5 รุ่น

                                                     ประเภททีมต่อสู้ในรุ่น เยาวชนหญิง และ ประชาชนทั่วไปหญิง

เวลา 19.00 – 20.00 น.                      พิธีมอบเหรียญรางวัลและทุนการศึกษา

 

วันที่ 20 ธันวาคม 2557

เวลา 06.00 – 08.00 น.                      ชั่งน้ำหนักนักกีฬาที่ยังไม่ได้ชั่งในวันที่ 19 ธันวาคม 2557

เวลา 08.30 – 09.00 น.                      นักกีฬาที่ผ่านการชั่งน้ำหนักรายงานตัว

เวลา  09.00-12.00 น.                        แข่งขันในภาคเช้า

เวลา 12.00  -13.00 น.                       พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 19.00 น.                      แข่งขันในภาคบ่าย

เวลา 15.00 – 17.00 น.                      ชั่งน้ำหนักนักกีฬาในรุ่น

                                                     เยาวชนหญิงอายุ12-14 ปี จำนวน 5 รุ่น

                                                     เยาชนชายอายุ 15-17 ปี จำนวน 5 รุ่น

                                                     ประเภททีมต่อสู้ในรุ่น เยาวชนชาย และ ประชาชนทั่วไปชาย

เวลา 19.00 – 20.00 น.                      พิธีมอบเหรียญรางวัลและทุนการศึกษา

 

วันที่ 21 ธันวาคม 2557

เวลา 06.00 – 08.00 น.                      ชั่งน้ำหนักนักกีฬาที่ยังไม่ได้ชั่งในวันที่ 20 ธันวาคม 2557

เวลา 08.30 – 09.00 น.                      นักกีฬาที่ผ่านการชั่งน้ำหนักรายงานตัว

เวลา  09.00-12.00 น.                        แข่งขันในภาคเช้า

เวลา 12.00  -13.00 น.                       พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 19.00 น.                      แข่งขันในภาคบ่าย

เวลา 19.00 – 20.00 น.                      พิธีมอบเหรียญรางวัลและทุนการศึกษา

 

 

**********************************************

>>>>download<<<<