news_icon

ประกาศแก้ไข รับสมัครนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่อิสระ (ครีเอท)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2015 โพสต์โดย Admin Taekwondothai

ประกาศ

สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย  ที่ พิเศษ/2558

เรื่อง   รับสมัครนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่อิสระ (ครีเอท)

*******************************************************************

                         ตามที่ สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย จะทำการแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่อิสระ (ครีเอท) เพื่อเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมและคัดเลือกตัวเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ 8th Asian Junior Taekwondo Championships ในระหว่างวันที่ 11-14 เมษายน 2558  ณ ประเทศไต้หวัน ตามความทราบแล้วนั้น

                         ในการนี้ สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย จึงใคร่ขอรับสมัครนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่อิสระ
(ครีเอท) เพื่อเข้าร่วมการเก็บตัวฝึกซ้อมและคัดเลือกตัวเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ประเภทการจัดการแข่งคัดเลือกตัว 

                  พุมเซ่อิสระ (ครีเอท)

 1. เพลงประกอบท่ารำ 1 เพลง (ถ้ามี) ไม่มีก็เข้าร่วมคัดได้และแสดงท่าบังคับที่มีในกติกา
 • กระโดดเตะสูง
 • กระโดดลอยตัวเตะหลายเท้า
 • กระโดดหมุนตัวเตะ (ดูองศาการหมุนตัว)
 • ท่าเตะต่อเนื่อง
 • ท่าตีลังกาเตะ

     2.  แพทเทินโคเรียล

     3.  ท่าเตะฟร้อนท์คิกส์  ไซค์คิกส์  ราวด์คิกส์

 

 

         2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ต้องเป็นนักกีฬา เพศชาย เพศหญิง สัญชาติไทยเท่านั้น
 2. อายุ 15-17 ปี
 3. มีคุณวุฒิสายดำดั้ง 1 ขึ้นไป

 

       3.  หลักฐานการรับสมัคร  ประกอบด้วย

 1. ใบสมัคร
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตร
 4. สำเนาบัตรคุณวุฒิทางเทควันโด

 

    4. กำหนดการ

 • ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่มีสิทธิเข้าร่วมคัดเลือกตัว วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ทาง www.taekwondothai.com
 • คัดเลือกตัวนักกีฬาวันเสาร์ที่ 28  กุมภาพันธ์ 2558 เวลา13.00 น. เป็นต้นไป(รายงานตัว12.00น.)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตัว วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม  2558  (หลังเสร็จสิ้นการคัดตัว)ทาง www.taekwondothai.com
 • นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

 

 1. การรับสมัคร
  • รับสมัครด้วยตัวเองและไปรษณีย์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
   ณ ศูนย์ฝึกซ้อมเทควันโดสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย  (ส่งเอกสารทางไปรษณีย์
   ที่อยู่ สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย เลขที่286 กกท. ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก
   เขตบางกะปิ กทม. 10240)

 

 

                                                                                                                                ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

                                                                                                                                    สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย

 

 

เอกสาร

ใบสมัคร