news_icon

ระเบียบการแข่งขัน Thailand Taekwondo Now26 Championships 2015

วันที่ 29 มิถุนายน 2015 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak

ระเบียบการแข่งขัน คลิ๊ก

 

สมัคร online  คลิ๊ก

 

 

การรับสมัคร 

 

1. การรับสมัครให้สมัครแข่งขันแบบ Online   ในวัน และ เวลา ที่กำหนด  พร้อมชำระเงิน

 

2.  สมัคร Online  ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  22  กรกฎาคม 2558  ที่เว็บไซต์ http://fightingtkd.com/TKD_WEB/index.php?MatchId=87   เมื่อสมัครแข่งในเว็บไซต์ เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้อมแนบสำเนาการโอนเงินค่าสมัครแข่ง    มาที่    สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย อาคารอเนกประสงค์ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด  ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 โทร. 02-3691518 แฟกซ์ 02 – 3193869

(ส่งเอกสารวันสุดท้ายวันที่ 22 กรกฎาคม 2558) หากเลยเวลาที่กำหนดทางสมาคมฯ จะไม่รับเอกสารโดยเด็ดขาด และจะแจ้งกำหนดการการแข่งขันภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ที่เว็บไซต์ www.taekwondothai.com