news_icon

รับสมัครอบรมและสัมมนาผู้ตัดสินพุมเซ่ “ Poomsae Referee Seminar & Refresher Course”

วันที่ 31 สิงหาคม 2015 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak

การรับสมัคร

   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในวันที่ 23 กันยายน 2558 ทางเวปไซค์สมาคม www.taekwondothai.com ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครเกินจำนวนที่สมาคมฯ กำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ส่งใบสมัครก่อน

 

รายละเอียดโครงการ -คลิกที่นี่ 

ใบสมัคร -คลิกที่นี่ 

สอบถามรายละเอียดได้ที่สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย  02-3691518