news_icon

โครงการฝึกอบรมกีฬาเทควันโดเพื่อความเป็นเลิศ ผู้ตัดสินกีฬาเทควันโดระดับชาติ 5 ภาค

วันที่ 26 พฤษภาคม 2016 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak

รายละเอียดโครงการ

ใบสมัคร

 

หมายเหตุ  

สมัครโดยตรงกับผู้ประสานงานแต่ละภาคได้เลย หากไม่สะดวกสามารถสมัครมาที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยก็ได้