program_title_icon

ชิงแชมป์ประเทศไทย

program_list_iconรายการแข่งขัน program_calendar_iconวันที่ program_location_iconสถานที่จัดการแข่งขัน
GH Bank เทควันโดยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555 07/04/2012 - 10/04/2012 ศูนย์กีฬาแห่งชาติ ภาคตะวันออก เมืองพัทยา
GH Bank เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2554 รุ่นประชาชนทั่วไปประเภทเคียวรูกิ พุมเซ่และเทควันโดแด๊นซ์ 02/09/2011 - 04/09/2011 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
GH Bank เทควันโดยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2554 27/04/2011 - 29/04/2011 ศูนย์กีฬาแห่งชาติ ภาคตะวันออก เมืองพัทยา
เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553 รุ่นประชาชนทั่วไป เคียวรูกิ พุมเซ่ และเทควันโดแดนซ์ 08/10/2010 - 10/10/2010 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
เทควันโดยุวชน- เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553 01/05/2010 - 05/05/2010 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เทควันโดยุวชน-เยาวชน และประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2552 24/10/2009 - 27/10/2009 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
เทควันโด ยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2551 01/05/2008 - 05/05/2008 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เทควันโด ยุวชน – เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2550 03/05/2007 - 06/05/2007 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์