program_title_icon

การกีฬาแห่งประเทศไทย

program_list_iconรายการแข่งขัน program_calendar_iconวันที่ program_location_iconสถานที่จัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่28 26/05/2012 - 05/06/2012 จังหวัดภูเก็ต
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่27 20/03/2011 - 30/03/2011 จังหวัดอุตรดิตถ์
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่40 03/03/2011 - 13/03/2011 จังหวัดขอนแก่น
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่39 09/12/2010 - 19/12/2010 จังหวัดชลบุรี
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่26 19/03/2010 - 30/03/2010 จังหวัดเพชรบูรณ์
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่38 09/09/2009 - 19/09/2009 จังหวัดตรัง
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่25 15/03/2009 - 26/03/2009 จังหวัดกาญจนบุรี
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 14/12/2008 - 24/12/2008 จังหวัดพิษณุโลก