program_title_icon

การกีฬาแห่งประเทศไทย

program_list_iconรายการแข่งขัน program_calendar_iconวันที่ program_location_iconสถานที่จัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 24 19/03/2008 - 29/03/2008 จังหวัดอุบลราชธานี
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 15/09/2007 - 25/09/2007 จังหวัดนครศรีธรรมราช
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่23 20/01/2007 - 30/01/2007 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 09/09/2006 - 19/09/2006 จังหวัดสุพรรณบุรี
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 22 18/03/2006 - 31/03/2006 จังหวัดลำปาง
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 21 20/03/2005 - 31/03/2005 จังหวัดชัยภูมิ