program_title_icon

program_list_iconรายการแข่งขัน program_calendar_iconวันที่ program_location_iconสถานที่จัดการแข่งขัน
5TH ASIAN INDOOR & MARTIAL ARTS GAMES 18/09/2017 - 22/09/2017 Ashgabat, Turkmenistan
โครงการฝึกอบรมกีฬาเทควันโดเพื่อความเป็นเลิศ ผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดระดับชาติ 5 ภาค จังหวัดอุตรดิษถ์ 11/09/2017 - 15/09/2017 โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิษถ์
โครงการฝึกอบรมกีฬาเทควันโดเพื่อความเป็นเลิศ ผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดระดับชาติ 5 ภาค จังหวัดขอนแก่น 04/09/2017 - 08/09/2017 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
Rio 2016 Olympic Games 17/08/2016 - 20/08/2016 Rio, Brazil
1st WTF World Taekwondo Beach Championships 2016 23/07/2016 - 24/07/2016 Bali Beach , Indonesia,
โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทควันโดระดับชาติ ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ 19/07/2016 - 21/06/2016 จังหวัดเชียงใหม่
โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทควันโดระดับชาติ ภาค 4 จังหวัดสุราษฏร์ธานี 01/07/2016 - 03/07/2016 จังหวัดสุราษฏร์ธานี
โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทควันโดระดับชาติ ภาค 3 จังหวัดขอนแก่น 24/06/2016 - 26/06/2016 ขอนแก่น