program_title_icon

program_list_iconรายการแข่งขัน program_calendar_iconวันที่ program_location_iconสถานที่จัดการแข่งขัน
Rio 2016 Olympic Games 17/08/2016 - 20/08/2016 Rio, Brazil
โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทควันโดระดับชาติ ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ 19/07/2016 - 21/06/2016 จังหวัดเชียงใหม่
โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทควันโดระดับชาติ ภาค 4 จังหวัดสุราษฏร์ธานี 01/07/2016 - 03/07/2016 จังหวัดสุราษฏร์ธานี
โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทควันโดระดับชาติ ภาค 3 จังหวัดขอนแก่น 24/06/2016 - 26/06/2016 ขอนแก่น
โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทควันโดระดับชาติ ภาค 2 จังหวัดลพบุรี 17/06/2016 - 19/06/2016 จังหวัดลพบุรี
GH Bank เทควันโดยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 01/04/2016 - 06/04/2016 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
กีฬากองทัพบก ครั้งที่ 66 (ประเภทกีฬาเทควันโด) 14/02/2016 - 14/02/2016 โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก