people_02

2017 WORLD TAEKWONDO GRAND-PRIX SERIES 3

วันที่แข่ง :

20 ตุลาคม 2017 - 22 ตุลาคม 2017

รางวัลที่ได้รับ :

  • เหรียญทอง
    0 เหรียญ
  • เหรียญเงิน
    0 เหรียญ
  • เหรียญทองแดง
    0 เหรียญ

รางวัลอื่นๆ :