people_02

4th Asian Taekwondo Poomsae Championships&23rd Asian Taekwondo Championships

วันที่แข่ง :

23 พฤษภาคม 2018 - 28 พฤษภาคม 2018

รางวัลที่ได้รับ :

  • เหรียญทอง
    0 เหรียญ
  • เหรียญเงิน
    0 เหรียญ
  • เหรียญทองแดง
    0 เหรียญ

รางวัลอื่นๆ :