people_02

Moscow 2018 World Taekwondo Grand-Prix

วันที่แข่ง :

27 กรกฎาคม 2018 - 29 กรกฎาคม 2018

รางวัลที่ได้รับ :

  • เหรียญทอง
    0 เหรียญ
  • เหรียญเงิน
    0 เหรียญ
  • เหรียญทองแดง
    0 เหรียญ

รางวัลอื่นๆ :