people_02

อบรมผู้ตัดสินกีฬาเทควันโดระดับชาติ 5 ภาค Class 3

วันที่แข่ง :

05 กันยายน 2018 - 07 กันยายน 2018

รางวัลที่ได้รับ :

  • เหรียญทอง
    0 เหรียญ
  • เหรียญเงิน
    0 เหรียญ
  • เหรียญทองแดง
    0 เหรียญ

รางวัลอื่นๆ :