people_02

BUENOS AIRES 2018 YOUTH OLYMPIC GAMES

วันที่แข่ง :

06 ตุลาคม 2018 - 18 ตุลาคม 2018

รางวัลที่ได้รับ :

  • เหรียญทอง
    0 เหรียญ
  • เหรียญเงิน
    0 เหรียญ
  • เหรียญทองแดง
    0 เหรียญ

รางวัลอื่นๆ :