people_02

TAIPEI 2018 WORLD TAEKWONDO POOMSAE CHAMPIONSHIPS

วันที่แข่ง :

15 พฤศจิกายน 2018 - 18 พฤศจิกายน 2018

รางวัลที่ได้รับ :

  • เหรียญทอง
    0 เหรียญ
  • เหรียญเงิน
    0 เหรียญ
  • เหรียญทองแดง
    0 เหรียญ

รางวัลอื่นๆ :