Mawin

อธิ สารรัตน์

Athi Sararat

นักกีฬาเทควันโด ประเภท: เคียวรูกิ

เล่นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวและทำให้ครอบครัวภูมิใจ

ผลงานระดับนานาชาติ

2563
  • เหรียญทอง China open 2020 (จีน)
2562
  • เหรียญทองแดง เยาวชนชิงแชมป์เอเชีย จอร์แดน

ผลงานระดับประเทศ

2561
  • เหรียญทองกีฬาเยาชนแห่งชาติ (บุรีรัมย์)
2560
  • เหรียญทอง เยาชวนแห่งชาติ
  • เหรียญเงิน ชิงแชมป์ประชาชนแห่งประเทศไทย
2559
  • เหรียญเงินชิงแชมป์ประชาชน