Keaw

จิระพงศ์ เขตหลัก

Jiraphong Khetlak

นักกีฬาเทควันโด ประเภท: พุมเซ่

ชื่อนายจิระพงศ์ เขตหลัก เรียนอยู่ที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ชั้นปีที่ 3 ชื่อเล่นชื่อแก้ว ครับ

ผลงานระดับนานาชาติ

2563
  • เหรียญเงิน เดี่ยวชาย Online 2020 World Taekwondo Poomsae Championships
  • เหรียญเงิน ประเภทเดี่ยวชาย Online 2020 world taekwondo asia open championship

ผลงานระดับประเทศ

2562
  • เหรียญทองแดง เดี่ยวชาย ฟรีสไตร์ เยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 น่านเกมส์
  • เหรียญทองเเดง เดี่ยวชายฟรีสไตร์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ 2560
  • เหรียญทอง เดี่ยวชายฟรีสไตร์ ชิงแชมป์ประเทศไทย 2562
  • เหรียญทอง คู่ผสมฟรีสไตร์ชิงแชมป์ประเทศไทย 2562
  • เหรียญทอง ทีมชาย พุมเซ่ ชิงแชมป์ประเทศไทย 2562