Meaw

จุฬานันท์ ขันติกุลานนท์

Julanan Khantikulanon

นักกีฬาเทควันโด ประเภท: เคียวรูกิ

#29
46 กก. หญิง
World Kyorugi Ranking
#75
49 กก. หญิง
Olympic Kyorugi Ranking

ผลงานระดับนานาชาติ

2562
  • เหรียญทองแดง เทควันโดชิงแชมป์โลก
  • เหรียญเงิน เบลเยี่ยมโอเพ่น (เบลเยี่ยม)
  • เหรียญทอง ซีเกมส์
2561
  • เหรียญทอง ซีเกมส์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์