Tonmai

ณัฏฐชัย สุทา

Nattachai Sutha

นักกีฬาเทควันโด ประเภท: พุมเซ่

ผลงานระดับนานาชาติ

2564
 • เหรียญทอง ประเภทเดี่ยวชายพุมเซ่ Online 2021 World Taekwondo Poomsae Open Championships
2563
 • เหรียญเงิน ประเภทเดี่ยวชายพุมเซ่ Online 2020 World Taekwondo Poomsae Open Championships
 • เหรียญทอง ทีมพุมเซ่ World Taekwondo Culture Expo
2562
 • เหรียญทองแดง ทีมฟรีสไตล์ 2019 Amman AsianTaekwondo Championships

ผลงานระดับประเทศ

2563
 • เหรียญทองแดง เดี่ยวชายพุมเซ่ ชิงเเชมป์ประเทศไทย 2563
 • เหรียญเงิน พุมเซ่คู่ผสม ชิงเเชมป์ประเทศไทย 2563
 • เหรียญทองแดง ทีมชาย ชิงเเชมป์ประเทศไทย 2563
 • เหรียญเงิน คู่ผสมฟรีสไตล์ ชิงเเชมป์ประเทศไทย 2563
 • เหรียญเงิน ทีมฟรีสไตล์ ชิงเเชมป์ประเทศไทย 2563
2562
 • เหรียญเงิน พุมเซ่คู่ผสม เยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์
2561
 • เหรียญเงิน ทีมชายพุมเซ่ เยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 น่านเกมส์
 • เหรียญเงิน ทีมชายพุมเซ่ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์
2560
 • เหรียญทองแดง เดี่ยวชายพุมเซ่ เยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์