Prim

ณัฐกฤตา ปิ่นอมร

Nattakritta Pinamorn

นักกีฬาเทควันโด ประเภท: พุมเซ่

ชื่อ นางสาวณัฐกฤตา ปิ่นอมร ชื่อเล่นพริม

สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต และกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

พริมเริ่มเล่นกีฬาเทควันโดตั้งแต่อายุ 3 ขวบ ได้รับการฝึกสอนโดยอาจารย์ วัชรินทร์ เจริญประกอบ เเละคุณครู นวลทิพย์ ประวีณชัย เป็นจุดเริ่มต้นได้มาแข่งขันในระดับชาติ และได้รับคัดเลือกโดยโค้ชลี นายอน ผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้และได้เข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติในปี 2564

ผลงานระดับประเทศ

2563
  • เหรียญเงิน ประเภททีมหญิงพุมเซ่ ชิงแชมป์ประเทศไทย
  • เหรียญทองแดง ประเภทคู่ผสมพุมเซ่ ชิงแชมป์ประเทศไทย
  • เหรียญทองแดง ประเภทเดี่ยวหญิงฟรีสไตล์ ชิงแชมป์ประเทศไทย
  • เหรียญทองแดง ประเภททีมฟรีสไตล์ ชิงแชมป์ประเทศไทย
2562
  • เหรียญทองแดง ประเภทเดี่ยวหญิงฟรีสไตล์ ชิงแชมป์ประเทศไทย