Fah

พิชามญชุ์ ลิ้มไพบูลย์

Pichamon Limpaiboon

นักกีฬาเทควันโด ประเภท: พุมเซ่

ชื่อนางสาวพิชามญชุ์ ลิ้มไพบูลย์ ชื่อเล่น ฟ้า

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียน พัชรวิทยา และศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนบดิทรเดชา ขณะนี้ศึกษาอยู่ชั้นอุดมศึกษาปีที่ 2 คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี เอกการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฟ้าเริ่มเล่นกีฬาเทควันโดตั้งแต่อายุ 9 ปี โค้ชคนแรกของฟ้าคือ นายปวรวิช โฆษิตเดชาวัตร (ครูเจ) ที่พัชรวิทยายิม จังหวัดราชบุรี และได้เริ่มต้นแข่งขันในนามทีมชาติ เมื่อปี พ.ศ.2561 และได้เริ่มฝึกซ้อมกับ โค้ชลี นายอนและโค้ช โอ โดยแมทแรก เล่นประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล์เป็นครั้งแรก และตั้งใจฝึกซ้อมเป็นอย่างมากจนสุดท้ายสามารถได้เหรียญทองประเภททีมฟรีสไตล์มาครอบครอง หลังจากนั้นก็ฝึกซ้อมมาเลื่อยจนได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในทีมชาติไปแข่งแมทชิงแชมป์โลกและแมทอื่น ๆ อีกมากมาย

ผลงานระดับนานาชาติ

2563
 • เหรียญทองแดง ประเภทเดี่ยวหญิง Online 2020 World Taekwondo Asia Poomsae Open Championship
 • เหรียญเงิน ประเภทเดี่ยวฟรีสไตล์ Online 2020 world taekwondo asia Poomsae open Championship poomsae Freestlye individual
 • เหรียญทอง ประเภททีม The 13th World Taekwondo :Culture Expo Online Contest
 • เหรียญทอง ประเภทเดี่ยวหญิง 2020 Kimunyoung Cup International Open Online Taekwondo Championships
 • เหรียญเงิน ประเภททีม 2020 Kimunyoung Cup International Open Online Taekwondo Championships taekwondo dace
2562
 • 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ประเภทพุมเซ่ทีม ประเภทพุมเซ่เดียว PyeongChang World Taekwondo Hanmadang
 • เหรียญทองแดง ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตส์ทีม 2nd Asian open
 • เหรียญทองแดง ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตส์ทีม 2019 chanju world martail arts masterships
 • เหรียญทองแดง ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล์ทีม Sea Games
2561
 • เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ประเภทพุมเซ่คู่ผสม ประเภทพุมเซ่ทีมหญิง Taipei 2018 World Taekwondo Poomsae Championships
 • 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงินประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล์ทีม ประเภทพพุมเซ่ทีมหญิง ประเภทพุมเซ่เดี่ยวหญิงประเภทกระโดดสูงเตะไม้ 2nd World Taekwondo Beach Championship 2018 (Rhodes,Greece)
 • 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ประเภทพุมเซ่ทีมหญิง ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล์ทีมหญิง ประเภทพุมเซ่คู่ผสม ประเภทพุมเซ่เดี่ยวหญิง 2018 JEJU KOREA OPEN INTER NATIONAL TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS

ผลงานระดับประเทศ

2561
 • เหรียญทองเงิน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34
 • เหรียญทอง เดี่ยวหญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
2560
 • เหรียญทองแดง ประเภทคู่ผสม กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33
 • เหรียญทองแดง กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45
 • เหรียญเงิน ประเภททีมหญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
2559
 • เหรียญทองแดง ประเภททีมหญิง กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 44
2558
 • 1 เหรียญทอง ปรเภททีมหญิง 2 เหรียญทองแดง ประเภทเดี่ยวหญิง ประเภทคู่ผสม ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
2557
 • เหรียญทองแดง ประเภททีมหญิงกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43
 • 2 เหรียญทองแดง ประเภทคู่ผสม ทีมหญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
2556
 • เหรียญทองแดง คู่ผสม ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

รางวัลที่ได้รับ

 • นักกีฬาหญิงดีเด่น สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรี 2561

เครื่องราชอิสริยาภรณ์