Shancai

รดาพร แซ่พู่

Radaporn Sae-Pu

นักกีฬาเทควันโด ประเภท: พุมเซ่

ชื่อนางสาว รดาพร แซ่พู่ ชื่อเล่น ซันช่าย

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมและมัธยมต้นจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวังเชียงใหม่ และกำลังศึกษาชั้นมัธยมปลายปีที่6 โรงเรียนเทพลีลา

ซันช่ายเริ่มเล่นกีฬาเทควันโดตั้งแต่อายุ 5 ปี โดยได้รับการฝึกสอนจากโค้ชคนแรก คือ นายสยมพร ชมชื่น (โค้ชออย)ที่ยิมเชียงใหม่เทควันโดริมปิง จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มเข้าสู่การเป็นนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

ตอนอายุ 9 ปี และได้เหรียญจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งแรกตอนอายุ 11 ปี ในการแข่งขัน "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่32 สุพรรณบุรีเกมส์" ปี พ.ศ.2557 และในปี พ.ศ.2562 ซันช่ายได้รับโอกาสให้เป็นทีมชาติไทยได้ไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรุ่นเยาวชน ที่คุมทีมโดยโค้ชลี นายอน และได้รับโอกาสต่อจนถึงปัจจุบันค่ะ

ผลงานระดับนานาชาติ

2563
 • เหรียญทอง ประเภทพุมเซ่ทีมผสม รุ่นอายุ 14-19 ปี 13th World Taekwondo Culture Expo Online
 • เหรียญทองแดง ประเภทพุมเซ่เดี่ยวหญิง อายุ 15-17 ปี Kimunyoung Cup International Open Online Taekwondo Championships
 • เหรียญทองแดง ประเภทเทควันโดแดนซ์
2562
 • เหรียญทองแดง ประเภทพุมเซ่ทีมหญิง รุ่นอายุ 15-17 ปี Asian Taekwondo Championships (จอร์แดน)

ผลงานระดับประเทศ

2563
 • 3 เหรียญเงิน ประเภทพุมเซ่ทีมฟรีสไตล์ คู่ผสมฟรีสไตล์และคู่ผสมพุมเซ่ 1 เหรียญทองแดง ประเภทพุมเซ่เดี่ยวหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
2562
 • เหรียญเงิน ประเภทพุมเซ่คู่ผสม กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35
2561
 • เหรียญเงิน ประเภทพุมเซ่ทีมหญิง กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46
 • เหรียญทองแดง ประเภทพุมเซ่เดี่ยวหญิง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34
 • เหรียญทอง ประเภทพุมเซ่ทีมฟรีสไตล์ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
 • เหรียญเงิน ประเภทพุมเซ่คู่ฟรีสไตล์ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
 • เหรียญเงิน ประเภทพุมเซ่เดี่ยวฟรีสไตล์ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
 • เหรียญเงิน ประเภทพุมเซ่ทีม ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
 • เหรียญทองแดง ประเภทพุมเซ่เดี่ยว ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
 • เหรียญทองแดง ประเภทพุมเซ่คู่ผสม ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
2560
 • เหรียญเงิน ประเภทพุมเซ่ทีมหญิง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33
 • 3 เหรียญทอง ประเภทพุมเซ่ทีมฟรีสไตล์ คู่ฟรีสไตล์และเดี่ยวฟรีสไตล์ 1 เหรียญเงิน ประเภทพุมเซ่คู่ฟรีสไตล์ 2 เหรียญทองแดง ประเภทพุมเซ่เดี่ยวฟรีสไตล์ และพุมเซ่คู่ผสม ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
2559
 • 2 เหรียญทอง ประเภทพุมเซ่ทีมฟรีสไตล์ และคู่ฟรีสไตล์ 1 เหรียญทองแดง ประเภทพุมเซ่คู่ผสม ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
2557
 • เหรียญทองแดง ประเภทพุมเซ่ทีมหญิง กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42