JUNIOR

รามณรงค์ เสวกวิหารี

RAMNARONG SAWEKWIHAREE

นักกีฬาเทควันโด ประเภท: เคียวรูกิ

#16
58 กก. ชาย
World Kyorugi Ranking
#17
58 กก. ชาย
Olympic Kyorugi Ranking

ผลงานระดับนานาชาติ

2564
 • Olympic Games Tokyo 2020
 • Asian Qualification Tournament for Tokyo 2020 Olympic Games
2562
 • เหรียญทอง 30th SEA Games, Philippians
 • เหรียญเงิน 2019 EL Hassan Cup
2559
 • เหรียญเงิน 22nd Asian Taekwondo Championships
2558
 • เหรียญทองแดง WTF World Taekwondo Championships 2015 (G12) ประเทศรัสเซีย
2557
 • เหรียญทอง Thailand Open 2014, ประเทศไทย
 • เหรียญทองแดง Asean Game 2014, ประเทศเกาหลีใต้
2556
 • เหรียญทอง Korea Open 2013
 • เหรียญทอง U.S. Open 2013, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เหรียญทอง Asian Youth Games ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • เหรียญทอง Sea Games 2013
2555
 • เหรียญทอง Korea Open 2012

ผลงานระดับประเทศ

 • เหรียญทอง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ภูเก็ตเกมส์
 • เหรียญเงิน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์
 • เหรียญทองแดง กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์
 • เหรียญทอง กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์

รางวัลที่ได้รับ

 • นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายรองดีเด่น "วันกีฬาแห่งชาติ" ประจำปี 2556

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

2557
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.)