Fluke

รัชฎาวัลย์ ตะเพียนทอง

Ratchadawan Tapaenthong

นักกีฬาเทควันโด ประเภท: พุมเซ่

สวัสดีค่ะ หนูชื่อนางสาว รัชฎาวัลย์ ตะเพียนทอง มีชื่อเล่นว่า "ฟลุ๊ค"

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนสารสาสน์ธนบุรี มัธยมตอนต้นจากโรงเรียนศึกษานารีวิทยา และขณะนี้ได้ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศึกษานารีวิทยาค่ะ

ฟลุ๊คเริ่มเล่นกีฬาเทควันโดตั้งแต่อายุ 7 ปี ได้รับการฝึกสอน จากโค้ชคนแรกคือ นายปิยะวัฒน์ ปัญญา ที่ยิม Piyawat Tkd จังหวัดกรุงเทพมหานคร เข้าสู่การเป็นนักกีฬาเทควันโดยุวชน ทีมชาติในปี 2560 ขณะมีอายุเพียง 12 ปี และได้เริ่มการแข่งขัน โดยมีโค้ชลี นายอน ผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้ ฝึกสอนจนผลงานแรกของหนูออกมาดีมากเลยค่ะ

ผลงานระดับนานาชาติ

2564
 • เหรียญทองแดง เดี่ยวหญิง Online 2021 World Taekwondo Poomsae Championships
2563
 • เหรียญทองแดง เดี่ยวหญิง Online 2020 World Taekwondo Asia Poomsae Open Championships
2562
 • เหรียญทอง เดี่ยวหญิง Asia cadet Taekwondo Poomsae Championships in Jordan
 • เหรียญเงิน คู่ผสมฟรีสไตล์ Asia cadat Poomsae Taekwondo Championships in Jordan
 • เหรียญเงิน เดี่ยวหญิง Wuxi 2019 World Taekwondo world cup Poomsae championships in china
2561
 • เหรียญเงิน เดี่ยวหญิง Taipei 2018 World Taekwondo Poomsae Championships
 • เหรียญทองแดง ทีมฟรีสไตล์ Taipei 2018 World Taekwondo Poomsae Championships
 • เหรียญเงิน เดี่ยวหญิง Korea Open championships
 • เหรียญทองแดง คู่ผสม Korea Open championships
 • เหรียญทองแดง ทีมหญิง Korea Open championships
 • เหรียญเงิน ทีมฟรีสไตล์ Korea Open championships
2560
 • เหรียญเงิน คู่ผสม Asia cadet Taekwondo Poomsae Championships in Vietnam
 • เหรียญเงิน ทีมหญิง Asia cadet Taekwondo Pooosae Championships in Vietnam

ผลงานระดับประเทศ

2563
 • เหรียญทอง เดี่ยวหญิงพุมเซ่ ชิงแชมป์ประเทศไทย
 • เหรียญทอง คู่ผสมพุมเซ่ ชิงแชมป์ประเทศไทย
 • เหรียญทอง ทีมหญิงพุมเซ่ ชิงแชมป์ประเทศไทย
 • เหรียญทอง คู่ผสมฟรีสไตล์ ชิงแชมป์ประเทศไทย
2562
 • เหรียญทอง เดี่ยวหญิงพุมเซ่ ชิงแชมป์ประเทศไทย
 • เหรียญเงิน ทีมฟรีสไตล์ ชิงแชมป์ประเทศไทย
2559
 • เหรียญทอง กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์ ณ จังหวัด ชุมพร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

2563
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์