Ploy

ศศิภา ชูผล

Sasipha Chuphon

นักกีฬาเทควันโด ประเภท: พุมเซ่

ชื่อ นางสาว ศศิภา ชูผล ชื่อเล่น พลอย

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมโรงเรียน วัดชากหมาก และเรียนต่อชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียน บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ถึงระดับชั้นมัธยมปีที่2 และย้ายมาเรียน โรงเรียนเทพลีลา ในชั้นมัธยมปีที่ 3 ปัจจุบันอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เริ่มเล่นกีฬาเทควันโดอายุ 12 ปี ได้รับการฝึกสอนจากยิมบ้านฉางเทควันโด โค้ช ทศพล บุญขันธ์และโค้ช ทศพร บุญขันธ์ และได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในปี 2561 อายุ 15 ปี พลอยได้มีโอกาสเก็บตัวฝึกซ้อมกับโค้ช ลี นายอน โค้ชพุมเซ่ทีมชาติไทยและโค้ชผู้ช่วยโค้ชทีมชาติไทย โค้ชโอ พลอยได้ไปแข่งการแข่งขันต่างๆและได้เหรียญกลับมา ทำให้ได้รับประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้น และยังทำให้มีกำลังใจในการฝึกซ้อมและพัฒนาต่อไปค่ะ

ผลงานระดับนานาชาติ

2564
  • เหรียญทองแดง ประเภทเดี่ยวฟรีสไตล์ Online 2021 World Taekwondo Poomsae Championships
2563
  • เหรียญทอง ประเภทเดี่ยวหญิงพุมเซ่ 2020 Kimunyong Cup Internatitional OpenOnline Taekwondo Championships
  • เหรียญทอง ประเภททีมพุมเซ่ World Taekwondo Culture Expo Online Contest 2020
2562
  • 1 เหรียญทอง ทีมพุมเซ่ 2 เหรียญเงิน เดี่ยวหญิงฟรีสไตล์ คู่ผสมพุมเซ่ 1 เหรียญทองแดง ทีมฟรีสไตล์ World Taekwondo Beach 2019
  • 1 เหรียญทอง เดี่ยวหญิงฟรีสไตล์ 1 เหรียญทองแดง ทีมฟรีสไตล์ Asian Taekwondo Championship 2019

ผลงานระดับประเทศ

2563
  • เหรียญทอง ประเภทเดี่ยวหญิงฟรีสไตล์ชิงแชมป์ประเทศไทย
2561
  • เหรียญเงิน ประเภทเดี่ยวหญิงฟรีสไตล์ชิงแชมป์ประเทศไทย
2560
  • เหรียญทองแดง ประเภทเดี่นวหญิงฟรีสไตล์ชิงแชมป์ประเทศไทย