Hamann

ธนกฤต ยอดรักษ์

Thanakrit Yodrak

นักกีฬาเทควันโด ประเภท: เคียวรูกิ

ร่างกายไม่แข็งแรง ชอบการต่อสู้แบบมีประโยชน์

ผลงานระดับนานาชาติ

2560
  • เหรียญทองแดง ยุวชนชิงแชมป์โลก (อียิปต์)
2562
  • เหรียญทอง เบลเยี่ยมโอเพ่น (เบลเยี่ยม)
  • เหรียญทอง ไชน่าโอเพ่น (จีน)

ผลงานระดับประเทศ

2562
  • 2562 เหรียญเงินเยาวชนแห่งชาติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์