Top

วรพล เซี่ยงหลิว

Worapol Sianglio

นักกีฬาเทควันโด ประเภท: พุมเซ่

ชื่อนายวรพล เซี่ยงหลิว ชื่อเล่นชื่อท็อป

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยาสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเทพลีลาศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะพลศึกษาสาขาพลศึกษา

เริ่มเล่นเทควันโดตั้งแต่อายุ 9 ขวบ ได้รับการฝึกสอนจากโค้ช ทศพล บุญขันธ์(ครูขวัญ) และโค้ช ทศพร บุญขันธ์(ครูแก้ว) ยิม Bc.taekwondo.club เข้าสู่การเป็นทีมชาติปี 2560 จากการเล่นพุมเซ่ฟรีสไตล์ได้และได้เริ่มฝึกซ้อมกับโค้ชลี นายอน ผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้ที่ทำให้ผมได้พัฒนาตนเองให้สามารถทำได้ทั้งพุมเซ่และฟรีสไตล์ควบคู่กันและสามารถทำให้คว้าเหรียญในแมทช์ต่าง ๆ ได้

ผลงานระดับนานาชาติ

2563
  • เหรียญทองแดง ประเภทเดี๋ยวฟรีสไตล์ การแข่งขัน Online 2020 World Taekwondo Asia Poomsae Championships 2020
2562
  • 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน การแข่งขัน Sahl Hasheeh 2019 World Taekwondo Beach Championships ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล์คู่ผสม ณ เมืองซาฮาชีห์ ประเทศอียิปต์
  • 1 เหรียญทอง ประเภทคู่ผสมพุมเซ่ 1 เหรียญเงิน ประเภททีมชาย พุมเซ่ การแข่งขัน 2019 World Cup Poomsae Championships ประเภทพุมเซ่คู่ผสมณ เมืองอูซี่ ประเทศจีน
  • 1 เหรียญทอง ประเภททีมชายพุมเซ่ 1 เหรียญเงิน ประเภทคู่ผสมฟรีสไตล์ การแข่งขัน Asian juniors championship 2019 เมืองอัมมาน ประเทศจอร์แดน

ผลงานระดับประเทศ

2560
  • เหรียญทองแดง ประเภทเดี่ยวชายฟรีสไตล์ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
  • เหรียญทอง ประเภทเดี่ยวชายฟรีสไตล์ ยุวชน-เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
2559
  • เหรียญเงิน ประเภทเดี๋ยวชายฟรีสไตล์ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
  • เหรียญทองแดง ประเภทเดี๋ยวชายฟรีสไตล์ ยุวชน-เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยยัง