people_02

นาย กฤษดา เพียยุระ

เคียวรูกิ Class 3

ผลงาน
เคยตัดสิน การแข่งขันGH Bank ยุวชน-เยาวชน เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ประเภท :

เคียวรูกิ