people_02

นางสาว ชมพูนุท มาลากุล

เคียวรูกิ Class 3 
พุมเซ่ Class 3

ผลงาน
เคยตัดสิน กีฬามหาวิทยาลัย"กันเกราเกมส์" จ.อุบลฯ

คัดภาค5กีฬาเยาวชน จ.เชียงใหม่

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ"จันทบูรเกมส์" จ.จันทบุรี

คัดภาค2กีฬาเยาวชน จ.สระบุรี

ชิงแชมป์ประเทศไทยทุกปี
NOW26, และการแข่งขันที่สมาคมรับรองอื่นๆ

ประเภท :

พุมเซ่ / เคียวรูกิ