people_02

นาย ณัฐวีร์ กล่อมพงษ์

เกิดวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2540 มีชื่อเล่นว่า “นัท” เป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติจากกรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ผลงานระดับนานาชาติ

เหรียญทอง

เหรียญทอง : Thailand Open International Taekwondo Championships 2014 (G1) ประเทศไทย

เหรียญทอง : SEA Games 2013 (ครั้งที่ 27) เนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์

 

เหรียญเงิน

เหรียญเงิน : 42nd Lotto Dutch Open Taekwondo Championships 2015 (G2) ประเทศเนเธอร์แลนด์

เหรียญเงิน : WTF World Junior Taekwondo Championships 2014 (เทควันโดเยาวชนชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 10) ไทเป ประเทศไต้หวัน

 

เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง : 22nd Asian Taekwondo Championships
เหรียญทองแดง : 4th Fujairah Open International 2016

เหรียญทองแดง : US Open Taekwondo Championships 2016 รัฐเนอร์วาดา ลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

เหรียญทองแดง : SEA Games 2015 (ครั้งที่ 28) ประเทศสิงคโปร์

เหรียญทองแดง : 1st Qatar International Taekwondo Open 2015 (G1) โดฮา ประเทศกาตาร์

เหรียญทองแดง : Trelleborg Open 2014 ประเทศสวีเดน

เหรียญทองแดง : Korea Open 2013 ประเทศเกาหลีใต้

เหรียญทองแดง : Asian Junior Taekwondo Championships 2013 (เทควันโดเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 7) กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

 

ผลงานในประเทศ

เหรียญทอง : กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์"

เหรียญทอง : "GH BANK" เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 (รุ่นประชาชนทั่วไป ประเภทเคียวรูกิและพุมเซ่)

เหรียญทอง : กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 "นครราชสีมาเกมส์"

เหรียญทอง : กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 "มหาสารคามเกมส์"

เหรียญทอง : "GH BANK" เทควันโด ยุวชน - เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2554

เหรียญเงิน : "GH BANK" เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 (ต่อสู้ทีมชาย)

เหรียญเงิน : กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 "สุพรรณบุรีเกมส์"

 

รางวัลที่ได้รับ

เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขากีฬาและนันทนาการ "วันเยาวชนแห่งชาติ" ประจำปี 2557

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ. 2557  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.)

ประเภท :

เคียวรูกิ