people_02

นาย พีระเทพ ศิลาอ่อน

เกิดวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2537 ชื่อเล่นว่า “ต้อ” นักเทควันโดชายทีมชาติไทย เป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติจากจังหวัดนนทบุรี โดยมีผลงานในระดับนานาชาติ เช่น เหรียญทองซีเกมส์ 2 สมัยติดต่อกัน และเหรียญเงินจากกีฬามหาวิทยาลัยโลก

 

ผลงานระดับนานาชาติ

เหรียญทอง

เหรียญทอง : SEA Games 2015 (ครั้งที่ 28) ประเทศสิงคโปร์

เหรียญทอง : Thailand Open International Taekwondo Championships 2014 (G1) ประเทศไทย

เหรียญทอง : SEA Games 2013 (ครั้งที่ 27) เนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์

 

เหรียญเงิน

เหรียญเงิน : 13th World University Taekwondo Championships 2014 (เทควันโดชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 13) ฮูฮอต สาธารณรัฐประชาชนจีน

เหรียญเงิน : SEA Games 2011 (ครั้งที่ 26) ประเทศอินโดนีเซีย

เหรียญเงิน : Korea Open 2011 ประเทศเกาหลีใต้

 

เหรียญทองแดง

เหรียญทองแดง : Indonesia Open Taekwondo Championship 2015 เปกันบารู ประเทศอินโดนีเซีย

เหรียญทองแดง : Asian Taekwondo Championships 2014 (เทควันโดชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 21) ทาชเคนต์ ประเทศอุซเบกิสถาน

 

ผลงานในประเทศ

เหรียญทอง : กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 65 (Army Games 2015)

เหรียญทอง : กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์"

เหรียญทอง : กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 "นนทรีเกมส์"

เหรียญทอง : กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 "มอดินแดงเกมส์"

เหรียญทอง : กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 "พลบดีเกมส์"

เหรียญทอง : กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 "สุพรรณบุรีเกมส์"

เหรียญทอง : กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "เชียงใหม่เกมส์"

เหรียญทอง : กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 26 "มะขามหวานเกมส์" (ต่อสู้ทีมชาย)

เหรียญทอง : "GH BANK" เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555 (รุ่นประชาชนทั่วไป ประเภทเคียวรูกิและพุมเซ่)

เหรียญทอง : "GH BANK" เทควันโด ยุวชน - เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2554

เหรียญเงิน : กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 "ภูเก็ตเกมส์"

เหรียญเงิน : กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 "อุตรดิตถ์เกมส์"

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ. 2557 -  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.)

ประเภท :

เคียวรูกิ