people_02

นาย คณวัฒน์ สุขจริญ

ผลงานระดับนานาชาติ

เหรียญทอง กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน (อินโดนีเซีย) 2557(ชายเดี่ยว)

เหรียญทอง กีฬามหาวิทยาลัยเอเชีย(มาเลเซีย) 2555 (ชายเดี่ยว)

เหรียญทอง Malaysia Open 2555 (ชายเดี่ยว)

เหรียญทอง กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน (ไทย)2553

เหรียญเงิน กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน (ลาว)2555 (ชายเดี่ยว)

เหรียญทองเเดง ชายเดี่ยวเเละคู่ผสมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกที่ โฮฮอต ประเทศจีน ปี2557

เหรียญทองเเดง ชิงเเชมป์เอเซีย (อุซเบกิสถาน) 2557

เหรียญทองแดงKorea Open (เกาหลีใต้) 2556 (ชายเดี่ยว)

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก(เกาหลีใต้) 2558

เข้าร่วมการเเข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก (จีน) 2554

เข้าร่วมการเเข่งขันชิงเเชมป์เอเซีย (เวียดนาม) 2554

 

ผลงานระดับประเทศ

เหรียญทอง ชิงแชมป์ระเทศไทย 2557และ2558(ชายเดี่ยว)

เหรียญทอง กีฬาแห่งชาตินครราชสีมาเกมส์ 2557(ชายเดี่ยว)

เหรียญทอง กีฬามหาวิทยาลัยเเห่งประเทศไทย 2555-2557 (ชายเดี่ยว)

เหรียญทอง ชิงแชมป์ประเทศไทย 2554เเละ2555(ชายเดี่ยว)

เหรียญเงิน กีฬาแห่งชาติ นครสวรรค์เกมส์ 2558(ชายเดี่ยว)

ประเภท :

พุมเซ่