people_02

นาย ศตวรรษ ชมชื่น

ผลงานระดับชาติ   

เหรียญเงิน ซีเกมส์ ณ ประเทศเมียนมา

เหรียญเงิน ชิงแชมป์มหาวิทยาลัยอาเซียน ณ ประเทศอินโดนีเซีย

เหรียญทองแดง ซีเกมส์ ณ ประเทศสิงคโปร์

เหรียญทองแดง ชิงแชมป์เอเชีย ณ ประเทศอุสเบกิสสถาน

เหรียญทองแดง ชิงแชมป์เอเชีย ณ ประเทศเวียดนาม

 

ผลงานระดับประเทศ

เหรียญทอง กีฬาแห่งชาตินครราชสีมาเกมส์

เหรียญทองแดง กีฬาแห่งชาติสุพรรณบุรีเกมส์

เหรียญทองแดง กีฬาแห่งชาตินครสวรรค์เกมส์

เหรียญทองแดง กีฬามหาวิทยาลัยนนทรี

เหรียญทองแดง กีฬามหาวิทยาลัยนนทรี

เหรียญทองแดง กีฬามหาวิทยาลัยกันต์เกรา

เหรียญทองแดง กีฬามหาวิทยาลัยกันต์เกรา

 

รางวัลที่ได้

เยาวชนดีเด่น

ประเภท :

พุมเซ่