people_02

นาย ชัยสิทธิ์ ขวัญบุญ

ผลงานระดับนานาชาติ

เยาวชนชิงแชมป์โลก อินโดนีเซีย  1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง

ซีเกมส์ ณ ประเทศ เมียนมา เหรียญทองแดง

ชิงแชมป์เอเชีย ณ ประเทศ อุซเบกิสถาน เหรียญทองแดง

 

ผลงานระดับประเทศ

กีฬาเยาวชน 5 เหรียญทอง

กีฬาแห่งชาติ 6 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง

กีฬามหาลัยนนทรีเกมส์ 2 เหรียญทอง

ชิงแชมป์ประเทศไทย 20 เหรียญทอง

 

ผลงานด้านอื่นๆ

เดือนคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2557

ได้รับในประกาศด้านสร้างชื่อเสียงในด้านกีฬาของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ได้รับเสื้อสามารถจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ได้รับเสื้อสามารถจากกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ได้รับใบประกาศด้านสร้างชื่อเสียงในด้านกีฬา จาก รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นที่  4

ประเภท :

พุมเซ่