people_02

นาย ศักดินันท์ คงกะพัน

ผลงานระดับนานาชาติ

มาเลเซียโอเพ่น ประเภทเคียวรูกิ   1 เหรียญทอง

มาเก๊าโอเพ่น ประเภทเคียวรูกิ       1  เหรียญทอง

 

ผลงานระดับประเทศ

กีฬาเยาวชน 5 เหรียญทอง

กีฬาแห่งชาติ 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน

กีฬามหาลัยกันเกราเกมส์  2  เหรียญทอง

ชิงแชมป์ประเทศไทย 20 เหรียญทอง

 

ผลงานด้านอื่นๆ

ได้รับเสื้อสามารถจากกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ได้รับใบประกาศด้านสร้างชื่อเสียงในด้านกีฬา จาก รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

ประเภท :

พุมเซ่